Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Державная»


Молитва пред иконой Божией Матери «Державная»

«О Державная Владычице, Пресвятая Богородице, на объятиих Своих держащая Содержащаго дланию всю вселенную, Царя Небеснаго! Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое, яко благоволила еси явити нам, грешным, сию святую чудотворную икону Твою во дни сии. Благодарим Тя, яко призрела еси с высоты святыя Своея на чад православных, и, яко солнце светлое, увеселяеши ныне изнемогшия от печали очеса наша пресладостным зрением державнаго образа Твоего! О Преблагословенная Матерь Божия, Державная Помощнице, Крепкая Заступнице, благодаряще Тя, со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, мы припадаем, со умилением, с сокрушением сердечным, со слезами молим Тя: вкорени в сердцах всех нас правду, мир и радость о Дусе Святе, водвори в стране нашей тишину, благоденствие, безмятежие, любовь друг ко другу нелицемерную! Державою Твоею всесильною поддержи нас, слабых, малодушных, немощных, унылых, подкрепи, возстави! Яко да под державою Твоею всегда храними, поем, величаем и славим Тя, Державную Заступницу рода христианскаго во веки веков. Аминь.»

@Κύριεἐλέησον.με

Конда́къ 1

Избра́ннѣй отъ всѣ́хъ родо́въ Засту́пницѣ ро́да христіа́нскаго, покро́вомъ Своея́ бла́гости покрыва́ющей страну́ на́шу правосла́вную, благода́рственная пѣ́нія прино́симъ Ти́, Влады́чице, о явле́ніи на́мъ чу́дныя ико́ны Твоея́ Держа́вныя. Ты́ же, я́ко Всеми́лостивая Засту́пница всѣ́хъ съ вѣ́рою къ Тебѣ́ притека́ющихъ, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, да зове́мъ Ти́:

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Икосъ 1

Ангеломъ ра́дость пріи́мшая, благоволи́ла еси́, Влады́чице, возвѣсти́ти ста́рицѣ благочести́вѣй ра́дость о явле́ніи ико́ны Твоея́ честны́я Держа́вныя, ю́же и обрѣ́тше по указа́нію Твоему́, я́ко зна́меніе ми́лости Бо́жія къ на́мъ, грѣ́шнымъ, благода́рственно вопіе́мъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, во́ли Госпо́дни та́йны на́мъ открыва́ющая; ра́дуйся, гнѣ́въ Его́ пра́ведный, на ны́ дви́жимый, умягча́ющая. Ра́дуйся, нечести́выхъ зловѣ́рія обличе́ніе; ра́дуйся, горды́ни и́хъ низложе́ніе. Ра́дуйся, вѣ́ры христіа́нскія утвержде́ніе; ра́дуйся, почита́нія святы́хъ ико́нъ освяще́ніе. Ра́дуйся, ти́хое приста́нище спасе́нія ду́шъ на́шихъ; ра́дуйся, Всеми́лостивая Засту́пнице на́ша у престо́ла Святы́я Тро́ицы. Ра́дуйся, отъ бѣ́дъ и скорбе́й на́ше избавле́ніе; ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя утвержде́ніе. Ра́дуйся, звѣздо́ невече́рняго свѣ́та, на́съ озаря́ющая; ра́дуйся, Ма́ти Свѣ́та, всѣ́хъ просвѣща́ющая.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 2

Ви́дящи, Всенепоро́чная, съ высоты́ небе́снаго жили́ща Своего́, идѣ́же съ Сы́номъ Твои́мъ во сла́вѣ пребыва́еши, ско́рбь вѣ́рныхъ рабо́въ Твои́хъ, я́ко гнѣ́внаго ра́ди Бо́жія посѣще́нія вѣ́ра Христо́ва поруга́ема быва́етъ нечести́вымъ зловѣ́ріемъ, благоволи́ла еси́ яви́ти на́мъ ико́ну Твою́ Держа́вную, да вси́ христолюби́віи лю́ди усе́рдно мо́лятся предъ не́ю, вѣ́рно вопію́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зуму на́шему просвѣще́ніе свы́ше исхода́тайствуй, Пресвята́я Богоро́дице, да позна́емъ, что́ е́сть во́ля Бо́жія блага́я, уго́дная и соверше́нная, и се́рдце напра́ви, е́же со усе́рдіемъ твори́ти ю́, Тебе́ же, Всеми́лостивая Засту́пнице, непреста́нными гла́сы восхваля́ти:

Ра́дуйся, явле́ніемъ честны́я ико́ны Твоея́ тьму́ лю́тыхъ обстоя́ній отъ на́съ отгоня́ющая; ра́дуйся, луча́ми чуде́съ всѣ́хъ просвѣща́ющая. Ра́дуйся, душе́вными и тѣле́сными очесы́ ослѣ́пшихъ прозрѣ́ніе; ра́дуйся, омраче́нныхъ смы́словъ просвѣще́ніе. Ра́дуйся, всѣ́хъ упова́ющихъ на Тя́ непосты́дная наде́ждо; ра́дуйся, вдо́въ и сиро́тъ наде́жный покро́ве. Ра́дуйся, а́лчущихъ пита́тельнице; ра́дуйся, духо́вныхъ сокро́вищъ пода́тельнице. Ра́дуйся, богому́дрыхъ прему́драя добро́то; ра́дуйся, пресвѣ́тлая, Боже́ственная красото́. Ра́дуйся, цвѣ́те нетлѣ́нія; ра́дуйся, обоня́ніе Христо́ва благоуха́нія.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 3

Си́лу Боже́ственныя благода́ти да́руй на́мъ, Пресвята́я Богоро́дице, во е́же неукло́нно и непреткнове́нно ходи́ти на́мъ спаси́тельнымъ путе́мъ Христо́выхъ за́повѣдей, се́рдцемъ же и усты́ непреста́нно воспѣва́ти Всемогу́щему Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Иму́ще Тя́, Богоизбра́нная Засту́пнице ро́да христіа́нскаго, я́ко зарю́ свѣ́тлую, просвѣща́ющую ду́шъ на́шихъ темноту́ и разгоня́ющую мра́къ серде́чнаго невѣ́дѣнія на́шего, припа́даемъ къ честнѣ́й ико́нѣ Твое́й Держа́внѣй и съ умиле́ніемъ вопіе́мъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, сохраня́ти и спаса́ти всѣ́хъ призыва́ющихъ Тя́ обѣща́вшая; ра́дуйся, прославля́ющихъ Тя́ прославля́ющая. Ра́дуйся, къ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему моли́твы вѣ́рныхъ принося́щая; ра́дуйся, благода́ть Твою́ ико́намъ Твои́мъ честны́мъ дарова́вшая. Ра́дуйся, всю́ вселе́нную луча́ми Твоея́ благода́ти озари́вшая; ра́дуйся, прему́дрости Бо́жія прія́телище. Ра́дуйся, Боже́ственныя благода́ти Пода́тельнице; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю отъ вѣ́чныя сме́рти свобожда́емся. Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю безконе́чныя жи́зни сподобля́емся; ра́дуйся, честнѣ́йшая херуви́мъ и сла́внѣйшая серафи́мъ. Ра́дуйся, Ма́ти Свѣ́та и Цари́це Небе́сная; ра́дуйся, Влады́чице, Всеми́лостивая за на́съ предъ Бо́гомъ Засту́пнице.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 4

Бу́ря жите́йскаго мо́ря сокруша́етъ духо́вный кора́бль на́шъ волна́ми жите́йскихъ попече́ній, и ми́ръ убо́гихъ ду́шъ на́шихъ мяте́тся. И гдѣ́ обря́щемъ ти́хое приста́нище спасе́нія? То́кмо на Тя́ возлага́емъ наде́жду, Влады́чице; иму́щи бо держа́ву непобѣди́мую, отъ вся́кихъ бѣ́дъ, гла́да, скорбе́й и болѣ́зней изба́ви на́съ, вѣ́рно вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4

Слы́шавше правосла́вніи лю́діе повелѣ́ніе Твое́, Влады́чице, моли́тися предъ о́бразомъ Твои́мъ Держа́внымъ, со умиле́ніемъ серде́чнымъ прибѣга́ютъ къ Твоему́ всеси́льному заступле́нію у престо́ла Всемогу́щаго Бо́га и благоговѣ́йно вопію́тъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, го́рняго мíра украше́ніе; ра́дуйся, до́льняго мíра заступле́ніе. Ра́дуйся, Дщи́ благослове́нная Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, Роди́тельнице неискусому́жная Сы́на Предвѣ́чнаго. Ра́дуйся, де́монскія полки́ побѣжда́ющая; ра́дуйся, враги́ спасе́нія человѣ́ческаго посрамля́ющая. Ра́дуйся, я́ко во́лею Твое́ю сокруша́ются ерети́ческія главы́; ра́дуйся, я́ко вѣ́рніи Тобо́ю сподобля́ются сла́вы. Ра́дуйся, тѣле́съ на́шихъ безме́здная Цѣли́тельнице; ра́дуйся, ду́шъ на́шихъ къ Ца́рствію го́рнему Путеводи́тельнице. Ра́дуйся, я́ко сотвори́ Тебѣ́ вели́чіе Си́льный; ра́дуйся, я́ко призрѣ́ на смире́ніе Твое́ Госпо́дь.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 5

Богото́чная звѣзда́ яви́ся на́мъ, Влады́чице, честна́я Твоя́ ико́на Держа́вная, страну́ Россíйскую всю́ обтека́ющая и луча́ми чуде́съ Твои́хъ осіява́ющая всѣ́хъ блужда́ющихъ по мо́рю стра́стнаго житія́, мра́къ печа́лей и мглу́ вся́ческихъ неду́гъ и скорбе́й прогоня́ющая и наставля́ющая на пу́ть спасе́нія съ вѣ́рою къ Тебѣ́ притека́ющихъ и вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Во дни́ лю́тыхъ скорбе́й и злы́хъ обстоя́ній яви́ла еси́ на́мъ, Влады́чице, ве́лію ми́лость обрѣ́теніемъ честны́я ико́ны Твоея́ Держа́вныя, да вси́ съ вѣ́рою моля́щіися предъ не́ю пріи́мутъ здра́віе и ду́шъ спасе́ніе. Сего́ ра́ди и мы́, прославля́юще Твое́ милосе́рдіе неизрече́нное, усе́рдно вопіе́мъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, свѣти́ло незаходи́мое, свѣ́томъ и́стиннаго богопозна́нія на́съ просвѣща́ющее; ра́дуйся, Врата́рнице, две́ри ра́йскія вѣ́рнымъ отверза́ющая. Ра́дуйся, многотеку́щая рѣко́ Боже́ственныя благода́ти; ра́дуйся, неистощи́мый исто́чниче святы́ни. Ра́дуйся, ко благоче́стію на́ша наста́внице; ра́дуйся, ду́шъ на́шихъ освяще́ніе. Ра́дуйся, ка́ющихся грѣ́шниковъ съ Бо́гомъ примире́ніе; ра́дуйся, до́брыя обѣ́ты пріе́млющая. Ра́дуйся, благи́мъ намѣ́реніямъ спосо́бствующая; ра́дуйся, злы́я начина́нія разруша́ющая. Ра́дуйся, вра́жія ко́зни расторга́ющая; ра́дуйся, ско́рая человѣ́комъ помо́щнице.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 6

Воспѣва́емъ Твое́ милосе́рдіе досточу́дное и мно́гое къ на́мъ снисхожде́ніе, Пресвята́я Богоро́дице, не престае́ши бо моли́тися о на́съ, грѣ́шныхъ, Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, е́же отврати́ти гнѣ́въ Его́ пра́ведный, на ны́ дви́жимый, и поми́ловати всѣ́хъ, вѣ́рно вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Возсіява́етъ въ душа́хъ на́шихъ, омраче́нныхъ ско́рбію и уны́ніемъ отъ мно́жества согрѣше́ній, свѣ́тъ благода́тнаго утѣше́нія, и се́рдце на́ше исполня́ется весе́лія и ра́дости, егда́ непреста́нными Твои́ми, Влады́чице, вразумле́ньми возбужда́еши на́съ вопи́ти къ ще́дрому Бо́гу, да ми́лостивъ бу́детъ и прости́тъ на́мъ прегрѣше́нія на́ша. Не премолчи́ у́бо, Влады́чице, наставля́ющи и вразумля́ющи на́съ, зову́щихъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, въ ско́рбѣхъ и болѣ́знехъ долготерпѣ́нію на́съ науча́ющая; ра́дуйся, вся́ помышле́нія на́ша къ распя́тому за грѣхи́ мíра Спаси́телю устремля́ющая. Ра́дуйся, страда́нія Его́ и кре́стную сме́рть въ па́мяти на́шей обновля́ющая; ра́дуйся, правосу́діемъ Бо́жіимъ къ ожесточе́ннымъ и нераска́яннымъ на́съ устраша́ющая. Ра́дуйся, ожида́ніемъ бу́дущихъ небе́сныхъ бла́гъ на́съ услажда́ющая; ра́дуйся, къ наслѣ́дству нетлѣ́нному и вѣ́чному на́съ приводя́щая. Ра́дуйся, наслѣ́дники Ца́рствія Бо́жія на́съ сотворя́ющая; ра́дуйся, трапе́зо свята́я, хлѣ́бомъ жи́зни на́съ пита́ющая. Ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, еле́емъ ми́лости сердца́ умягча́ющая; радуйся, я́ко моли́твою предъ ико́ною Твое́ю пріе́млемъ духо́вное утѣше́ніе. Ра́дуйся, я́ко сердца́мъ на́шимъ да́руеши благода́тное сокруше́ніе; ра́дуйся, я́ко благосты́нею Свое́ю угаша́еши въ на́съ о́гнь нече́стія.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 7

Хотя́й всѣ́мъ человѣ́комъ спасти́ся и въ ра́зумъ позна́нія и́стины пріити́, премилосе́рдный Госпо́дь и Созда́тель на́шъ посла́ во дни́ гнѣ́внаго посѣще́нія Своего́ а́нгела пресвѣ́тла въ новоявле́ннѣмъ о́бразѣ Твое́мъ Держа́внѣмъ, да вси́ съ вѣ́рою моля́щіися предъ ни́мъ, пріи́мутъ по́мощь и заступле́ніе Твое́ всеси́льное и ра́достно вопію́тъ Всемогу́щему Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вую показа́ ми́лость всѣ́хъ Творе́цъ и Влады́ка на́шъ Госпо́дь, егда́ положи́ во гнѣ́вѣ Свое́мъ наказа́ти ро́дъ человѣ́ческій огне́мъ, мече́мъ, гла́домъ и болѣ́зньми; сотвори́ сіе́ наказа́ніе мно́гимъ человѣ́комъ ко вразумле́нію и исправле́нію во спасе́ніе ду́шъ. Сего́ ра́ди и мы́, Влады́чице, припа́дающе къ Пречи́стому о́бразу Твоему́ Держа́вному, усе́рдно мо́лимъ Тя́: не да́ждь на́мъ поги́бнути до конца́, но милосе́рдія две́ри отве́рзи на́мъ, вопію́щимъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ніе; ра́дуйся, а́нгельское непрестаю́щее удивле́ніе. Ра́дуйся, рабо́въ Бо́жіихъ та́йное вразумле́ніе; ра́дуйся, Засту́пнице всѣ́хъ су́щихъ въ ско́рбехъ и болѣ́знехъ. Ра́дуйся, благода́тное безстра́стіе и́щущимъ его́ подаю́щая; ра́дуйся, всѣ́хъ въ чистотѣ́ цѣлому́дрія живу́щихъ зѣло́ лю́бящая. Ра́дуйся, приста́нище небу́рное подви́жниковъ благоче́стія; ра́дуйся, гнѣ́вомъ Бо́жіимъ вразумля́ющая сыно́въ нече́стія. Ра́дуйся, безмо́лвствующихъ сла́дкая собесѣ́днице; ра́дуйся, отше́льниковъ Христа́ ра́ди крѣ́пкое упова́ніе. Ра́дуйся, по́стниковъ боже́ственное ра́дованіе; ра́дуйся, пустынножи́телей ти́хое весе́ліе.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 8

Стра́нни и прише́льцы есмы́ на земли́: житіе́ бо на́ше су́етно и маловре́менно е́сть. Мы́ же сме́рти безвѣ́стное во у́мъ никогда́же пріе́млемъ, ни помышля́емъ о Стра́шнѣмъ суди́щи Христо́вѣ, въ не́мже и́мамы пра́ведному Судіи́ предста́ти и да́ти отвѣ́тъ о вся́комъ же дѣ́лѣ и словеси́. Тѣ́мже мо́лимъ Тя́, Влады́чице: возбуди́ на́съ ско́ро отъ сна́ грѣхо́внаго, да не пости́гнетъ на́съ ча́съ сме́рти неиспра́вленныхъ и да сподо́бимся Твои́мъ хода́тайствомъ получи́ти беззако́ніемъ на́шимъ проще́ніе и во гла́сѣ ра́дованія воспѣва́ти Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вся́ бы́вши горѣ́, къ небе́снымъ взята́ еси́ и земны́хъ не оставля́еши, Пресвята́я Богоро́дице, свяще́ннымъ Твои́мъ предста́тельствомъ: и́маши бо дерзнове́ніе къ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Тѣ́мже утверди́, Влады́чице, въ ми́рѣ глубо́цѣ страну́ на́шу правосла́вную и вся́ поле́зная да́руй рабо́мъ Твои́мъ, да велича́юще воспѣва́емъ Ти́ та́ко:

Ра́дуйся, у́мнымъ очесе́мъ на́шимъ го́рькій и стра́шный ча́съ сме́ртный представля́ющая; ра́дуйся, на кíйждо де́нь, а́ки уже́ на послѣ́дній житія́ на́шего, взира́ти на́съ поуча́ющая. Ра́дуйся, люби́ти мíръ и я́же въ мíрѣ на́мъ воспреща́ющая; ра́дуйся, пристра́стіе къ тлѣ́нному бога́тству изъ се́рдца на́шего искореня́ющая. Ра́дуйся, вся́ бла́га земна́я бы́ти привре́менна и скоропреходя́ща на́мъ показу́ющая; ра́дуйся, сла́вы человѣ́чи, а́ки тѣ́ни преходя́щія, иска́ти на́мъ возбраня́ющая. Ра́дуйся, я́ко сладча́йшее и́мя Го́спода Іису́са Христа́ усты́ непреста́нно произноси́ти и во умѣ́ держа́ти на́съ побужда́еши; ра́дуйся, я́ко отъ праздносло́вія, многоглаго́ланія, па́че же отъ кощу́нства на́съ удержава́еши. Ра́дуйся, я́ко воздержа́нію въ пи́щи и питíи пріобучи́ти на́съ пече́шися; ра́дуйся, я́ко Твое́ за на́съ хода́тайство си́льно е́сть предъ Бо́гомъ, е́же не вве́рженнымъ на́мъ бы́ти во тьму́ кромѣ́шнюю. Ра́дуйся, я́ко при́сно внуша́еши на́мъ омыва́ти грѣхи́ своя́ слеза́ми покая́нія, да изба́вимся гее́нны а́дскія; ра́дуйся, я́ко побужда́еши на́съ де́нь и но́щь моли́тися, да не по́слани бу́демъ со де́моны му́читися.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 9

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся дѣ́лу Твоего́ милосе́рдія, Го́споди, я́ко дарова́лъ еси́ на́мъ толи́ко тве́рдую и те́плую Засту́пницу ро́ду христіа́нскому во дни́ гнѣ́внаго Твоего́ посѣще́нія, на́мъ неви́димо сопребыва́ющу, слы́шащу же Тебѣ́ пою́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Вѣтíи многовѣща́нніи, непросвѣще́нніи свѣ́томъ и́стиннаго богопозна́нія, поклони́шася злато́му тельцу́. По сло́ву же апо́стола, вся́къ любостяжа́тель идолослужи́тель е́сть. Сего́ ра́ди Бо́жіе гнѣ́вное посѣще́ніе всему́ мíру зря́ще, и мы́, грѣ́шніи, смире́нно мо́лимъ Тя́, Влады́чице: уми́лостиви Созда́теля, да потщи́тся гнѣ́въ Сво́й пра́ведный преложи́ти на ми́лость и поми́ловати на́съ, вопію́щихъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко Твоея́ по́мощи и заступле́нія никогда́же на́съ лиша́еши; ра́дуйся, я́ко у́мъ на́шъ, омраче́нный небреже́ніемъ, свѣ́тлымъ Твои́мъ покро́вомъ озаря́еши. Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю отъ страсте́й тѣле́сныхъ избавля́емся; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю сла́достей духо́вныхъ исполня́емся. Ра́дуйся, колесни́це Со́лнца у́мнаго, ра́дуйся, тве́рдое Правосла́вія укрѣпле́ніе; ра́дуйся, честно́е Спа́са на́шего носи́ло и похвале́ніе. Ра́дуйся, и во вре́меннѣй жи́зни поле́зная на́мъ подаю́щая; ра́дуйся, душе́вныя ра́ны на́ша еле́емъ спаси́тельнымъ умаща́ющая. Ра́дуйся, я́ко изъ ро́ва беззако́ній на́шихъ руко́ю Твоея́ по́мощи на́съ исхища́еши; ра́дуйся, я́ко грѣхо́вный со́нъ душевре́дныя на́шея лѣ́ности отряса́еши. Ра́дуйся, душе́вное умиле́ніе и серде́чное сокруше́ніе въ на́съ ражда́ющая; ра́дуйся, я́ко твори́ши всѣ́мъ спасти́ся, въ держа́вный покро́въ Тво́й прибѣга́ющимъ.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 10

Спасти́ хотя́ мно́гія лю́ди отъ обдержа́щихъ и́хъ скорбе́й и болѣ́зней и вѣ́ру и́хъ утверди́ти во всеси́льное заступле́ніе Твое́, Влады́чице, дарова́ла еси́ на́мъ изображе́ніе честны́я ико́ны Твоея́ Держа́вныя, да вси́, ви́дяще явля́емую Тобо́ю ми́лость, вопію́тъ со умиле́ніемъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Стѣна́ яви́лася еси́, Богоро́дице Дѣ́во, Россíйстѣй странѣ́ честны́ми Твои́ми ико́нами, излива́я чудеса́ во бранѣ́хъ и осѣня́я благода́тною по́мощію Твое́ю христолюби́выхъ во́иновъ. Подъ держа́внымъ бо покро́вомъ Твоея́ бла́гости Россíйская страна́ созида́шеся, и врата́ а́дова не одолѣ́ша Правосла́вныя Це́ркве Христо́вы. Сего́ ра́ди припа́дающе къ честнѣ́й ико́нѣ Твое́й Держа́внѣй, ра́достно вопіе́мъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, Россíйскія страны́ покро́ве и утвержде́ніе; ра́дуйся, отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ избавле́ніе. Ра́дуйся, су́щихъ въ плѣне́ніи освобожде́ніе; ра́дуйся, отъ гла́да и болѣ́зней на́ше спасе́ніе. Ра́дуйся, са́де земли́ обѣтова́нія; ра́дуйся, цвѣ́те боже́ственнаго сажде́нія. Ра́дуйся, лозо́ добродѣ́тельная виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ Іису́сова. Ра́дуйся, жили́ще и до́мъ Христа́ Бо́га на́шего; ра́дуйся, вмѣсти́лище неизрече́нныя Его́ сла́вы. Ра́дуйся, Влады́чице, Всеми́лостивая Пода́тельнице щедро́тъ; ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва Твоя́ предъ Сы́номъ Твои́мъ и Бо́гомъ на́шимъ.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе хвале́бное и благода́рственное прино́симъ Ти́, Влады́чице, подъ держа́внымъ бо покро́вомъ Твоея́ бла́гости пребыва́емъ въ непосты́днѣй наде́ждѣ всеси́льнаго заступле́нія Твоего́ за на́съ, грѣ́шныхъ, и все́ упова́ніе на́ше на Тя́ возложи́вше, ра́достно вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Свѣти́льницы на́ши угасо́ша, еле́я же благи́хъ дѣ́лъ не и́мамы, во е́же возжещи́ благода́ть Ду́ха Свята́го. И гдѣ́ обря́щемся, окая́нніи, сно́мъ грѣхо́внымъ отягче́нніи, егда́ пости́гнетъ на́съ внеза́пу въ полу́нощи ча́съ кончи́ны на́шея? Но да не услы́шимъ и мы́, я́коже юро́дивыя дѣ́вы, гро́знаго гла́са Жениха́: не вѣ́мъ ва́съ! Помози́ на́мъ, Влады́чице, напо́лнити сосу́ды ду́шъ на́шихъ еле́емъ благи́хъ дѣ́лъ, па́че же милосе́рдія и смире́нія, да благода́рственно воспое́мъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко воспомина́ніемъ гряду́щаго гро́знаго суда́ Бо́жія отъ грѣхо́въ на́съ отрѣва́еши; ра́дуйся, я́ко ду́ши на́ша, а́ки невѣ́сту, ко срѣ́тенію прекра́снаго Жениха́ Христа́ предуготовля́ти на́съ поуча́еши. Ра́дуйся, я́ко возбужда́еши на́съ на вся́къ де́нь же и ча́съ приноси́ти Христу́ Бо́гу моли́твы, проше́нія и благодаре́нія; ра́дуйся, я́ко съ му́дрыми дѣ́вами — душа́ми пра́ведныхъ, вни́ти въ бра́чный черто́гъ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего помога́еши. Ра́дуйся, я́ко въ ри́зу непоро́чности и чистоты́ облещи́ся на́мъ спосо́бствуеши; ра́дуйся, я́ко ста́ти на́мъ на Стра́шнѣмъ судѣ́ Христо́вѣ одесну́ю Его́ хода́тайствуеши. Ра́дуйся, я́ко благоутро́біе Бо́жіе о прича́стіи на́съ къ ли́ку избра́нныхъ умоля́еши; ра́дуйся, я́ко у́мъ на́шъ, омраче́нный небреже́ніемъ, свѣ́томъ Свои́мъ озаря́еши. Ра́дуйся, я́ко голуби́ну простоту́ и а́гнчу кро́тость стяжа́ти на́мъ пріи́скреннѣ жела́еши; ра́дуйся, я́ко самоотверже́нію и отрече́нію отъ злы́я на́шея во́ли пріобучи́ти на́съ тщи́шися. Ра́дуйся, я́ко младе́нческое незло́біе дарова́ти на́мъ спосо́бствуеши; ра́дуйся, я́ко хла́дное се́рдце на́ше моли́твами воспламеня́ти на́мъ помога́еши.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 12

Благода́ть прія́ла еси́, Влады́чице, отъ Всемогу́щаго Го́спода Бо́га ми́ловати благочести́выя ча́да Це́ркве Христо́вы и вразумля́ти нечести́выхъ сыно́въ ея́. Сего́ ра́ди, притека́юще подъ держа́вный покро́въ Твоея́ бла́гости, усе́рдно мо́лимъ Тя́, Влады́чице: изба́ви на́съ отъ ухищре́ній духо́въ зло́бы, разслабля́ющихъ на́ши ду́шу и тѣ́ло лѣ́ностію и нерадѣ́ніемъ, и возбуди́ на́съ отъ сна́ грѣхо́внаго, да благода́рственно вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще Твоя́ чудеса́, бы́вшая въ дре́вняя и настоя́щая времена́, хва́лимъ Тя́, Влады́чице, я́ко живоно́сный исто́чникъ благода́ти и неистощи́мую чуде́съ рѣку́, бе́здну бо ми́лости и щедро́тъ дарова́ла еси́ ро́ду христіа́нскому явле́ніемъ честны́хъ ико́нъ Твои́хъ. Сего́ ра́ди и мы́, припа́дающе къ честнѣ́й ико́нѣ Твое́й Держа́внѣй, со умиле́ніемъ вопіе́мъ Ти́ си́це:

Ра́дуйся, Це́ркве Небе́сныя и земны́я украше́ніе; ра́дуйся, дѣ́вства честны́й покро́ве и огражде́ніе. Ра́дуйся, честна́я похвало́ іере́евъ благоговѣ́йныхъ; ра́дуйся, свѣ́тлое проро́ческое сбытіе́. Ра́дуйся, всехва́льныхъ апо́столовъ восхвале́ніе; ра́дуйся, мо́лніе, невѣ́рныхъ устраша́ющая. Ра́дуйся, сла́вою чуде́съ Твои́хъ вѣ́рныхъ мы́сли озаря́ющая; ра́дуйся, печа́ль и ско́рбь на́шу въ ра́дость претворя́ющая. Ра́дуйся, я́ко мо́лиши Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего всѣ́мъ на́мъ спасти́ся; ра́дуйся, я́ко твори́ши ми́лости всѣ́мъ въ держа́вный Тво́й покро́въ притека́ющимъ. Ра́дуйся, Засту́пнице всѣ́хъ су́щихъ въ ско́рбехъ и болѣ́знехъ; ра́дуйся, всѣ́мъ съ вѣ́рою Тебѣ́ моля́щимся поле́зная да́рующая.

Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христіа́нскаго.

Конда́къ 13

О, всепѣ́тая Ма́ти, держа́вная Влады́чице! Пріими́ ны́нѣ сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, и вели́чія ра́ди бла́гости Твоея́ и неизрече́нныхъ щедро́тъ Твои́хъ, не помяни́ мно́жества грѣхо́въ на́шихъ, но испо́лни во благи́хъ проше́нія на́ша: да́руй на́мъ вся́ потре́бная къ животу́ и благоче́стію, изба́ви на́съ отъ гла́да, болѣ́зней и печа́ли, и Ца́рствія небе́снаго наслѣ́дники всѣ́хъ сотвори́, вѣ́рно вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́твы Держа́внѣй Бо́жіей Ма́тери

О, мíра Засту́пнице, Ма́ти Всепѣ́тая! со стра́хомъ, вѣ́рою и любо́вію припа́дающе предъ честно́ю ико́ною Твое́ю Держа́вною, усе́рдно мо́лимъ Тя́: не отврати́ лица́ Твоего́ отъ прибѣга́ющихъ къ Тебѣ́. Умоли́, милосе́рдная Ма́ти Свѣ́та, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Сладча́йшаго Го́спода Іису́са Христа́, да сохрани́тъ въ ми́рѣ страну́ на́шу, да утверди́тъ держа́ву на́шу въ благоде́нствіи, и изба́витъ на́съ отъ междоусо́бныя бра́ни, да укрѣпи́тъ Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную, и непозы́блему соблюде́тъ ю́ отъ невѣ́рія, раско́ла и е́ресей. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, ра́звѣ Тебе́, Пречи́стая Дѣ́во: Ты́ еси́ всеси́льная христіа́нъ Засту́пница предъ Бо́гомъ, пра́ведный гнѣ́въ Его́ умягча́ющая. Изба́ви всѣ́хъ, съ вѣ́рою Тебѣ́ моля́щихся, отъ паде́ній грѣхо́вныхъ, отъ навѣ́та злы́хъ человѣ́къ, отъ гла́да, ско́рбей и болѣ́зней. Да́руй на́мъ ду́хъ сокруше́нія, смире́ніе се́рдца, чистоту́ помышле́ній, исправле́ніе грѣхо́вныя жи́зни и оставле́ніе согрѣше́ній на́шихъ; да вси́, благода́рнѣ воспѣва́юще вели́чія Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствія и та́мо со всѣ́ми святы́ми просла́вимъ пречестно́е и великолѣ́пое и́мя въ Тро́ицѣ сла́вимаго Бо́га: Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Моли́тва втора́я

О, Держа́вная Влады́чице Пресвята́я Богоро́дице, на объя́тіихъ Свои́хъ держа́щая Содержа́щаго всю́ вселе́нную Царя́ Небе́снаго! Благодари́мъ Тя́ за неизрече́нное милосе́рдіе Твое́, я́ко благоволи́ла еси́ яви́ти на́мъ, грѣ́шнымъ и недосто́йнымъ, сію́ святу́ю и чудотво́рную ико́ну Твою́ во дни́ сія́ лука́выя и лю́тыя, я́ко ви́хрь, я́ко бу́ря вѣ́тренняя наше́дшая на страну́ на́шу, во дни́ уничиже́нія на́шего и укоре́нія, во дни́ разоре́нія и поруга́нія святы́нь на́шихъ отъ люде́й безу́мныхъ, и́же не то́чію въ се́рдцѣ, но и устна́ми де́рзостно глаго́лютъ: нѣ́сть Бо́гъ; и въ дѣ́лѣхъ сіе́ безбо́жіе показу́ютъ. Благодари́мъ Тя́, Засту́пнице, я́ко призрѣ́ла еси́ съ высоты́ святы́я Своея́ на ско́рби на́ша и го́ре ча́дъ правосла́вныхъ, и я́ко со́лнце свѣ́тлое, увеселя́еши изнемо́гшія отъ печа́ли очеса́ на́ша пресла́достнымъ зрѣ́ніемъ Держа́внаго о́браза Твоего́. О, Преблагослове́нная Ма́ти Бо́жія, Держа́вная Помо́щнице, крѣ́пкая Засту́пнице! Благодаря́ще Тя́ со стра́хомъ и тре́петомъ, я́ко раби́ непотре́бніи, припа́даемъ Ти́ со умиле́ніемъ, съ сокруше́ніемъ серде́чнымъ и со слеза́ми, и мо́лимъ Тя́, и стеня́ще вопіе́мъ Ти́: спаси́ на́съ, спаси́! помози́ на́мъ, помози́! потщи́ся, погиба́емъ! Се́ живо́тъ на́шъ а́ду прибли́жися; се́ обыше́дше обыдо́ша на́съ грѣси́ мно́зи, бѣды́ мно́зи, врази́ мно́зи. О, небе́сная Цари́це! Ски́петромъ вла́сти Твоея́ Боже́ственныя разсѣ́й, я́ко пра́хъ, я́ко ды́мъ, нечисти́выя ко́зни враго́въ на́шихъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, сокруши́ велерѣ́чивыя помышле́нія и́хъ и запрети́ и́мъ, и я́ко Ма́ти всѣ́хъ, на пу́ть пра́вый и богоуго́дный наста́ви и́хъ. Вкорени́ въ сердца́ всѣ́хъ на́съ пра́вду, ми́ръ и ра́дость о Ду́сѣ Свя́тѣ; водвори́ въ странѣ́ на́шей тишину́, благоде́нствіе, безмяте́жіе, любо́вь дру́гъ ко дру́гу нелицемѣ́рную. Держа́вою Твое́ю всеси́льною удержи́, Пречи́стая, пото́ки беззако́нія, хотя́щія потопи́ти зе́млю Ру́сскую въ стра́шнѣй пучи́нѣ свое́й. Поддержи́ на́съ сла́быхъ, малоду́шныхъ, немощны́хъ и уны́лыхъ, укрѣпи, возста́ви и спаси́. Яко да подъ держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, пое́мъ и велича́емъ пречестно́е и великолѣ́пое и́мя Твое́, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Покая́нная моли́тва, юже что́ша въ це́рквахъ въ Россíи во дни́ сму́ты

Го́споди, Бо́же, Вседержи́телю, при́зри на на́съ грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ чадъ Твои́хъ, согрѣши́вшихъ предъ Тобо́ю, прогнѣ́вавшихъ бла́гость Твою́, навле́кшихъ гнѣ́въ Тво́й пра́ведный на ны́, па́дшихъ во глубину́ грѣхо́вную. Ты зри́ши, Го́споди, не́мощь на́шу и ско́рбь душе́вную, вѣ́си растлѣ́ніе умо́въ и серде́цъ на́шихъ, оскудѣ́ніе вѣ́ры, отступле́ніе отъ за́повѣдей Твои́хъ, умноже́ніе нестрое́ній семе́йныхъ, разъедине́нія и раздо́ры церко́вныя, Ты зри́ши печа́ли и ско́рби на́ша, отъ болѣ́зней, гла́довъ, потопле́нія, запале́нія и междоусо́бныя бра́ни происходя́щія. Но, преми́лостивый и человѣколюби́вый Го́споди, вразуми́, наста́ви и поми́луй насъ, недосто́йныхъ. Испра́ви жи́знь на́шу грѣхо́вную, утоли́ раздо́ры и нестрое́нія, собери́ расточе́нныя, соедини́ разсѣ́янныя, пода́ждь ми́ръ странѣ́ на́шей и благоде́нствіе, изба́ви ю́ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и несча́стій. Всесвяты́й Влады́ко, просвѣти́ ра́зумъ нашъ свѣ́томъ уче́нія ева́нгельскаго, возгрѣ́й сердца́ на́ша теплото́ю благода́ти Твоея́ и напра́ви я́ къ дѣ́ланію за́повѣдей Твои́хъ, да просла́вится въ насъ всесвято́е и пресла́вное и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь Держа́внѣй Бо́жіей Ма́тери, гла́съ 4

Ангеловъ ли́цы благоговѣ́йно Тебѣ́ слу́жатъ, и вся́ небе́сныя си́лы немо́лчными гла́сы Тя́ ублажа́ютъ, Богоро́дице Дѣ́во; усе́рдно мо́лимъ Тя́, Влады́чице: да пребу́детъ Боже́ственная благода́ть на честнѣ́й ико́нѣ Твое́й Держа́внѣй, и свѣтоза́рный лу́чь сла́вы чуде́съ Твои́хъ да нисхо́дитъ отъ нея́ на всѣ́хъ, съ вѣ́рою Тебѣ́ моля́щихся и вопію́щихъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Конда́къ, гла́съ 8

Взбра́ннѣй Воево́дѣ, Засту́пницѣ на́шей Держа́внѣй, пѣ́сни благода́рственныя прино́симъ о дарова́ніи на́мъ ико́ны Ея́ святы́я, е́юже огражда́еми, ничесо́же устраши́мся, не отъ человѣ́къ бо спасе́ніе на́ше, но Преблагослове́нныя Влады́чицы милосе́рдіемъ. Тѣ́мже дне́сь ра́дуемся и пра́зднуемъ свѣ́тло, я́ко пріи́де Держа́вная на стра́жу земли́ Своея́.

Велича́ніе

Велича́емъ Тя́, Пресвята́я Дѣ́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чте́мъ Держа́вный о́бразъ святы́ни Твоея́, и́мже подае́ши ве́лію ми́лость всѣ́мъ, съ вѣ́рою къ нему́ притека́ющимъ.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: